Kinh Doanh

Kết nối giao thương, khơi nguồn sáng tạo

Tại “Ngày hội kết nối giao thương”, những kinh nghiệm quản trị và phát triển một công ty gia đình từ số 0 trở thành doanh nghiệp tỉ USD hàng đầu Việt Nam trong một lĩnh vực cạnh tranh đã lần lượt được các thành viên “Nhà Dr. Thanh chia …

Xem thêm »